Sociale zekerheid als werknemer

Twitter icon
Facebook icon
e-mail icon
15 juni 2017 - 12:44pm -- Ine Hermans

Als werknemer betaal je op je loon 13,07% sociale zekerheidsbijdragen. De werkgever betaalt op je brutoloon rond de 32% sociale bijdragen. De werkgever kan een doelgroepvermindering krijgen, zodat hij minder sociale bijdragen zal moeten betalen.

Die bijdragen financieren de sociale zekerheid en zorgen ervoor dat je verzekerd bent en indien nodig kan genieten van:

  • Pensioen;
  • Werkloosheidsvergoeding;
  • Arbeidsongevallenverzekering;
  • Beroepsziekteverzekering;
  • Gezinsbijslagen: kinderbijslag, geboorte - of adoptiepremie, kraamgeld;
  • Ziekte - en invaliditeitsverzekering;
  • Jaarlijkse vakantie;

 
De Sociale Zekerheid is in belangrijke mate gebaseerd op het verband tussen de premie die je betaalt en de uitkering waar je recht op hebt. Om recht te hebben op een uitkering (bv. pensioen) moet je voldoende premies of bijdragen betaald hebben.

Tot op zekere hoogte wordt de grootte van de uitkering ook bepaald door de grootte van de bijdrage, zoals bij een klassieke verzekering. Het betalen van een bijdrage geeft je als sociaal verzekerde dus rechten.

Mooi is ook dat onze sociale zekerheid gebaseerd is op solidariteit. Als iedereen bijdraagt kan iedereen verzekerd worden en regelmatig genieten van de voordelen van dit systeem en dit tegen een redelijke prijs.