Hoe vraag ik de nieuwe kunstwerkuitkering aan?

Vanaf 1 januari 2024 heeft de Kunstwerkcommissie de Commissie Kunstenaars vervangen. Dit is onderdeel van een grotere verandering in de regels voor werkloosheid die gelden voor kunstenaars, die begon op 1 oktober 2022.
Als je wil aanspraak maken op de vergoedingen voor kunstwerk en de speciale regels die gelden voor kunstwerkers, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Je moet een "plus"- of "starter"-kunstwerkattest hebben van de Kunstwerkcommissie.
Dit attest krijg je alleen via de Kunstwerkcommissie van de FOD Sociale Zekerheid. Om dit te krijgen, moet je je inschrijven op de website Working in the Arts en daar je aanvraag digitaal indienen met de juiste documenten. Alle benodigde documenten moeten klaar staan om te uploaden.

Wat zijn artistieke activiteiten?

Onder artistieke activiteiten vallen niet alleen artistieke werkzaamheden, maar ook artistiek-technische en artistiek-ondersteunende taken. Een activiteit wordt als artistiek beschouwd als jouw bijdrage noodzakelijk is voor een artistieke creatie of uitvoering, en hetzelfde resultaat niet zou worden behaald zonder jouw bijdrage.

Waar dien je je aanvraag in?
Op www.workinginthearts.be.

Tewerkstellingsvereisten
Naast het hebben van een kunstwerkattest Plus of Starter, moet je bewijzen dat je minstens 156 dagen hebt gewerkt in een periode van 24 maanden. Het aantal gewerkte dagen bereken je door al je inkomsten (brutolonen, taaklonen) te delen door 1/26e van het referentiemaandsalaris, wat € 76,70 is op 1 januari 2024. Je kunt nooit meer dan 78 dagen per kwartaal tellen. Alleen de brutolonen of taaklonen voor daadwerkelijk betaalde werkdagen in de referentieperiode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag worden meegeteld. De aard van het werk (artistiek of niet), de sector, de duur van het contract (bepaalde of onbepaalde tijd) en de manier van betaling spelen geen rol.

Hoe vraag je een kunstuitkering aan?
Neem zo snel mogelijk contact op met het ACV.

(Geschreven door Nathalie Diesbecq en Frederic Dupont)