Eindejaarspremie voor werknemers uit de gesubsidieerde kunstensector gaat opnieuw een flink stuk omhoog.

Ook tijdens moeilijke periodes werkt het sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers.

De stijging van de eindejaarspremie voor het jaar 2020 heeft alles te maken met de middelen die we als sector verkregen hebben door in oktober 2018 voor de tweede keer een sociaal akkoord voor de gesubsidieerde kunstensector (VIA 2) af te sluiten. We deden dit samen met de andere vakbonden, oKo en de minister van Cultuur Sven Gatz. In dit sociaal akkoord werd een stijging van de middelen voor de eindejaarspremie beloofd in het jaar 2020.

We sloten recent een cao af waardoor de sectorale premie van 600 euro naar 1075 euro stijgt.
In 2020 krijgt iedere voltijdse werknemer die een gans jaar gewerkt heeft 475 Euro extra eindejaarspremie, zo zal de sectorale premie minstens 1075 Euro zijn. Dit is zomaar eventjes een stijging van meer dan 620 euro sinds 2018.

Een kleine 'maar': deze eindejaarspremie stijgt niet verder dan een dertiende maand. Wie al een dertiende maand kreeg, of door deze stijging de 13e maand bereikt, zal geen hogere premie krijgen. De afspraak is dan wel dat het budget dat je werkgever krijgt, wordt geïnvesteerd in het personeel. Wij pleiten ervoor dat er dan op een andere manier voor meer inkomen gezorgd wordt, of dat er geïnvesteerd wordt in andere voordelen of in stijging van de tewerkstelling.

Als je minstens vier maanden ononderbroken werkte voor een gesubsidieerde organisatie dan betaalt de werkgever je eindejaarspremie uit in december.

Tijdelijke werkloosheid omwille van Corona?
Sinds maart ligt de sector stil, hierdoor zitten veel werknemers op tijdelijke werkloosheid. Je zal dit echter niet merken in je eindejaarspremie, want we spraken af dat deze periode zal geteld worden als gewerkt.

Werk je minder dan vier maanden ononderbroken bij dezelfde werkgever?
Ook werknemers met korte contracten krijgen een eindejaarspremie op basis van hun tewerkstelling in de sector. Om recht te hebben op de eindejaarspremie moet je rechtstreeks voor een gesubsidieerde kunstenorganisatie hebben gewerkt, dus niet via een SBK of derden. Het sociaal fonds podiumkunsten betaalt je eindejaarspremie uit in december op basis van je tewerkstelling in het afgelopen seizoen.

Met deze stijging hebben we bijna het ganse sociale akkoord uitgevoerd en staan we klaar om met de overheid en de werkgevers een nieuw akkoord af te sluiten. We doen dit samen met de collega’s uit de andere non-profitsectoren. Op www.samenvooreenpact.be kan je gaan kijken naar beelden van onze actiedag op 18 juni. De bevoegde ministers ontvangen deze week een vakbondsdelegatie. Dit moet voor ons de start zijn voor nieuwe onderhandelingen. Want investeren in zorg, welzijn en cultuur is meer dan ooit nodig!