Eindejaarspremie voor werknemers uit de gesubsidieerde kunstensector gaat een flink stuk omhoog.

In oktober 2018 sloten we voor de tweede keer een sociaal akkoord voor de gesubsidieerde kunstensector (VIA 2) af. We deden dit samen met de andere vakbonden, oKo en de minister van Cultuur Sven Gatz. In dit sociaal akkoord zitten maatregelen om de inkomens te verhogen en om de werkomstandigheden te verbeteren.

Om het inkomen van de werknemers te verhogen, is ondermeer het volgende afgesproken: de eindejaarspremie gaat een flink stuk naar omhoog, in twee stappen.

In 2019 krijgt iedere voltijdse werknemer die een gans jaar gewerkt heeft 148,99 Euro extra eindejaarspremie, zo zal de sectorale premie minstens 600 Euro zijn. In 2020 wordt het huidige bedrag (451,01 euro) meer dan verdubbeld.

Als je echter al een dertiende maand bereikt door deze stijging of al eerder genoot van een dertiende maand, hoeft de werkgever deze stijging niet (volledig) te betalen. De afspraak is dan wel dat het budget dat je werkgever krijgt wordt geïnvesteerd in het personeel. Wij pleiten ervoor dat er dan op een andere manier voor meer inkomen gezorgd wordt, of dat er geïnvesteerd wordt in andere voordelen of in stijging van de tewerkstelling.

Als je minstens vier maanden ononderbroken werkte voor een gesubsidieerde organisatie dan betaalt de werkgever je eindejaarspremie uit in december.

Werk je minder dan vier maanden ononderbroken bij dezelfde werkgever?

Ook werknemers met korter lopende contracten zullen voor het eerst een eindejaarspremie krijgen op basis van hun tewerkstelling in de sector. Om recht te hebben op de eindejaarspremie moet je rechtstreeks voor een gesubsidieerde kunstenorganisatie hebben gewerkt, dus niet via een SBK of derden. Het sociaal fonds podiumkunsten betaalt je eindejaarspremie uit in december op basis van je tewerkstelling in het afgelopen seizoen.

Deze eindejaarspremie vervangt vanaf 2019 het systeem van de ecocheques. Omdat het systeem van de ecocheques vervalt, zal je in december 2019 éénmalig je premie berekend krijgen op je tewerkstelling in de periode van januari 2018 tot en met 30 juni 2019. De maximale premie bedraagt dan 1150 euro. Vanaf 2020 krijg je een eindejaarspremie berekend op je tewerkstelling tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020. Doordat de werkgevers een extra bijdrage doen, ligt de premie voor de korte contracten iets hoger.