Een nieuw sociaal akkoord voor de kunstensector

Op vrijdag 4 juni tekenden we vanuit de cultuurvakbond (ACV Puls) samen met de andere vakbonden, de werkgevers en de Vlaamse regering een nieuw sociaal akkoord: het VIA 3 voor de kunsten. Wat dit akkoord voor jou als werknemer betekent, lees je hier!

Meer fair pay, hogere eindejaarspremie en betere werkomstandigheden

Het budget van VIA3 is groter dan dat van de vorige akkoorden: net geen twee miljoen euro per jaar. Het grootste deel hiervan gaat naar koopkrachtmaatregelen (1.393.292,33 euro), de rest naar kwaliteitsmaatregelen (573.700 euro).

Koopkracht

  • Het koopkracht-budget wordt ingezet om de eindejaarspremies te verhogen. Die stijgen met 500 euro bruto voor elke werknemer die een volledig jaar binnen de sector aan het werk is.
    Voor de flexwerkers stijgt de eindejaarspremie zelfs nog meer. Dat compenseert hun kleiner aantal tewerkgestelde dagen.

Fair pay

  • We maken werk van meer fair pay in de sector. De focus ligt daarbij op bijkomende vergoedingen voor flexwerkers die vaak geconfronteerd worden met onbetaald werk in de dagen voorafgaand aan opdrachten.

Betere werkomstandigheden

  • Een groot deel van het budget voor kwaliteitsmaatregelen wordt ingezet om duurzame tewerkstelling van flexwerkers mogelijk te maken. Zo komt er een vaste onkostenvergoeding per contractdag.
  • Dit akkoord zet volop in op de digitale transformatie van de organisaties zowel op het podium als achter de schermen. De digitale skills van elke werknemer in de sector worden versterkt door vormingstrajecten.
  • Het aanbod aan psychosociale ondersteuning wordt vergroot. Er worden initiatieven genomen ter preventie van grensoverschrijdend gedrag.
  • Ook aan veiligheid wordt gewerkt, onder meer door sectorspecifieke opleidingen voor preventie-adviseurs.
  • Succesvolle maatregelen van het verleden worden verder uitgebouwd, zoals loopbaanbegeleiding en het sectorspecifieke opleidingsaanbod. We breiden ook de tools en het aanbod voor digitaal leren in de sector verder uit.

Vanuit de cultuurvakbond zijn we trots op wat we met dit akkoord bereiken voor alle werknemers in de sector van de podiumkunsten. We bedanken onze leden en militanten voor de steun en het vertrouwen. We gaan nu ook toezien op de correcte uitvoering van deze maatregelen.